Contact Us

Gordon Parks Elementary School
3715 Wyoming
Kansas City, Missouri 64111 USA

Telephone: (816) 753-6700

 
Name *
Name